SAFe: Lean-Agile-principes volgens het Scaled Agile Framework (2023)

SAFe: Lean-Agile-principes volgens het Scaled Agile Framework (1)

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Frameworkis een in de industrie bewezen methode die bestaat uit 3 niveaus.Agile ontwikkelingop teamniveau is de beste optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een strategie waarmee ze effectief volledig geteste producten van goede kwaliteit aan hun klanten kunnen leveren.SAFe, wat een afkorting is voor Scaled Agile Framework, is een methode die waarde toevoegt voor het opschalen van agile naar ondernemingsniveau.Het opschalen van een team is de prioriteit van dit framework. SAFe is dus een methode voor het verbeteren van alle bedrijfsprocessen, niet alleen voor IT.

De fundamenten van het Scaled Agile Framework, SAFe.

Iedere organisatie heeft zijn eigen context, met verschillende producten, verschillende organisatiestructuren en unieke operationele beperkingen. Het verleden leert ons ook dat een voorschrijvende aanpak is niet geschikt voor elke situatie.Daarom biedt het Scaled Agile Framework10 principes om onze implementatie te begeleiden.

Wat is scaled agile framework?

SAFe-principes zijn gebaseerd op de onveranderlijke, onderliggende principes van Agile, Lean, systeemdenken en productontwikkeling.Deze fundamentele principes inspireren en informeren SAFe’s denkwijze, rollen en praktijken.

Wat zijn de drie niveaus van Scaled Agile Framework?

Om agile methoden te schalen heeft de SAFe verschillende zogenaamde niveaus.Deze drie niveaus van het scaled agile framework zijnteamniveau, programmaniveau en portfolioniveau.We moeten er ook aan toevoegen dat sinds de versie van SAFe 5.0 de drie niveaus van het Scaled Agile Framework niet meer voldoende zijn zodat dat het toevoegen van een vierde niveau nodig is.

Waarom zijn SAFe-principes en -praktijken belangrijk?

SAFe-principes bieden context voor de SAFe-praktijk. Als we de basis van deze principes begrijpen, kunnen we SAFe toepassen in onze zakelijke context en de waarde van SAFe beter benutten.Als we een situatie tegenkomen die uniek lijkt of niet af te handelen is volgens de SAFe-richtlijnen, kunnen we ons wenden tot deze principes om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost.

De indruk dat ‘onze problemen anders zijn’ is een veel voorkomende ziekte die het management over de hele wereld treft. Ze zijn weliswaar verschillend, maar de principes die zullen helpen omde kwaliteit van producten en diensten te verbeteren, zijn universeel van aard. W. Edwards Deming

(Video) SAFe® Lean Portfolio Management: Lean Budgeting (3 of 4)

SAFe Lean-Agile-principes

SAFe is gebaseerd op tien onveranderlijke, onderliggende Lean-Agile principes. Deze principes en economische concepten inspireren en informeren tevens de rollen en praktijken van SAFe.

Waarom de focus op SAFe principes?

Fusies en overnames, gedistribueerde multinationale (en meertalige) ontwikkeling, offshoring, software ontwikkeling en snelle groei zijn uitdagingen waar veel bedrijven zich tegenwoordig mee te maken hebben. Gelukkig hebben we echter een enorme hoeveelheid kennis die kan helpen. Deze omvat namelijk Agile-principes, Systeemdenken, werkwijzen voor productontwikkeling enLean-processen. Het doel van SAFe is om deze kennis samen te smelten met de ervaringen uit honderden implementaties. Dit creëert een framework van geïntegreerde en al bewezen werkwijzen. Zij verbeteren eveneens de betrokkenheid van medewerkers, de time-to-market, de kwaliteit van de oplossing en de teamproductiviteit.

Niet elke door SAFe aanbevolen praktijk zal echter in alle omstandigheden even goed van toepassing zijn. Daarom is het belangrijk dat SAFe-praktijken zijn gebaseerd op fundamenteel stabiele principes. De onderliggende principes zorgen er voor dat onze teams continu bewegen naar het doel van het House of Lean : “kortste duurzame doorlooptijd, met de beste kwaliteit en waarde voor mens en samenleving.”

HetScaled Agile Framework SAFeis dus gebaseerd op tien fundamentele concepten die zijn voortgekomen uit Agile-principes en -methoden, Lean-productontwikkeling, systeemdenken en observatie van succesvolle ondernemingen. Hieronder beschrijven we daarom deze 10 Agile SAFe principes.

1 Neem een economisch standpunt in

Het leveren van de ‘beste waarde en kwaliteit voor mens en samenleving in de kortst mogelijke duurzame doorlooptijd’ vereist echter een fundamenteel begrip van de economie van bouwsystemen. Alledaagse beslissingen moeten we dus nemen in een goede economische context. Dit omvat de strategie voor incrementele waardelevering en het bredere economische kader voor elke waardestroom. Dit framework benadrukt de afwegingen tussen risico, kosten van vertraging, productie-, operationele en ontwikkelingskosten. Bovendien moet elke ontwikkelingswaardestroom opereren binnen de context van een goedgekeurd budget en voldoen aan vangrails die decentrale besluitvorming ondersteunen.

2 Pas systeemdenken toe binnen Scaled Agile Framework

Deming merkte op dat het aanpakken van de uitdagingen op de werkplek en de markt een goed begrip vereist van de systemen waarbinnen werknemers en gebruikers opereren. Dergelijke systemen zijn complex en bestaan uit veel onderling samenhangende componenten. Het optimaliseren van een onderdeel optimaliseert namelijk het systeem niet. Om te verbeteren, moet iedereen het grotere doel van het systeem begrijpen. Binnen SAFe passen wehet systeemdenkentoe op het systeem in ontwikkeling en op de organisatie die het systeem bouwt.

3 Ga uit van variabiliteit en houd opties open

Binnentraditioneel projectmanagementkozen we al vroeg in het ontwikkelproces voor bepaalde ontwerp-en-vereistenopties. Als dat uitgangspunt echter de verkeerde keuze bleek te zijn, kon dat veel tijd kosten en leiden tot een suboptimaal ontwerp. Een betere aanpak is om meerdere eisen en ontwerpopties voor een langere periode in de ontwikkelcyclus te behouden. Proefondervindelijk verkleinen we vervolgens de focus, wat resulteert in een ontwerp dat optimale economische resultaten creëert.

4 Bouw stapsgewijs op met snelle, geïntegreerde iteraties

Het stapsgewijs ontwikkelen van oplossingen in een reeks korte iteraties zorgt voor snellere feedback van klanten en vermindert risico’s. De volgende stappen bouwen voort op de vorige. Aangezien het ‘systeem altijd draait’, kunnen sommige stappen dienen als prototypes voor markttesten en validatie; andere wordenminimal viable products (MVP’s). Weer anderen breiden het systeem uit met nieuwe en waardevolle functionaliteit. Bovendien helpen deze vroege, snelle feedbackpunten om te bepalen wanneer we, indien nodig, moeten draaien naar een alternatieve aanpak.

(Video) Scaled Agile Framework (SAFe) Explained with a Real example

5 Baseer mijlpalen op objectieve evaluatie van werkende systemen

Opdrachtgevers, ontwikkelaars en klanten moeten er samen voor zorgen dat investeringen in nieuwe oplossingen economisch voordeel opleveren. Het sequentiële, phase-gate ontwikkelingsmodel is ontworpen om deze uitdaging aan te gaan, maar de ervaring leert dat het de risico’s daardoor niet verkleinen. Bij Lean-Agile-ontwikkeling bieden integratiepunten echter objectieve mijlpalen waarop we de oplossing gedurende de ontwikkeling kunnen evalueren. Deze tussentijdse beoordelingen bieden de financiële, technische en functionelegovernancedie nodig is om ervoor te zorgen dat een voortdurende investering een evenredig rendement oplevert.

6 Streef naar een continue flow of work in Scaled Agile Framework

LEAN bedrijven streven naar een continue flow, waarbij nieuwe systeemfuncties snel van concept naar contant geld gaan. Sleutels voor het implementeren van flow zijn: A. Visualiseer en beperk de hoeveelheid onderhanden werk (WIP). Dit verhoogt de doorvoer en beperkt de vraag tot de werkelijke capaciteit. B. Verminder de batchgroottes van het werk om een snelle en betrouwbaardere stroom te vergemakkelijken. C. Manage wachtrijen om de wachttijden voor nieuwe functionaliteit te verkorten.

7 Pas cadans toe, synchroniseer met cross-domein planning

Cadans zorgt voor voorspelbaarheid en geeft een ritme voor ontwikkeling. Synchronisatie zorgt ervoor dat we meerdere perspectieven tegelijkertijd begrijpen, oplossen en integreren. Het toepassen van ontwikkelingscadans en synchronisatie, gekoppeld aan periodieke domeinoverschrijdende planning, biedt de mechanismen die nodig zijn om effectief te werken in de aanwezigheid van de inherente ontwikkelingsonzekerheid.

8 Ontgrendel de intrinsieke motivatie van kenniswerkers

Lean-Agile bedrijven begrijpen dat ideevorming, innovatie en betrokkenheid meestal niet te motiveren is door individuele beloningen. Dergelijke individuele prikkels kunnen juist interne concurrentie creëren en de samenwerking, die nodig is om het grotere doel van het systeem te bereiken, tegengaan. Het bieden van autonomie en doelgerichtheid, het wegnemen van beperkingen, het creëren van een omgeving van wederzijdse beïnvloeding en een beter begrip van de rol van beloning zijn daarom de sleutels tot een hogere mate van medewerkersbetrokkenheid. Deze aanpak levert betere resultaten op voor individuen, klanten en de onderneming.

9 Decentraliseer besluitvorming

Om een snelle waardelevering te kunnen bereiken is een gedecentraliseerde besluitvorming binnen het bedrijf vereist. Dit voorkomt namelijk vertragingen, verbetert de ontwikkelingsstroom, maakt snellere feedback mogelijk en creëert oplossingen die zijn ontworpen door degenen die het dichtst bij de plaatselijke kennis staan. Er zijn echter beslissingen die strategisch zijn en schaalvoordelen biedt die een gecentraliseerde besluitvorming rechtvaardigen. Aangezien beide soorten beslissingen plaatsvinden, is het creëren van een betrouwbaar besluitvormingskader een cruciale stap in het empoweren van werknemers en het verzekeren van een snelle waardestroom.

10 Organiseer rond waarde met Scaled Agile Framework

Veel ondernemingen zijn tegenwoordig georganiseerd rond principes die in de afgelopen eeuw zijn ontwikkeld. In naam van de beoogde efficiëntie zijn de meeste georganiseerd rond functionele expertise. Maar in het digitale tijdperk is het enige duurzame concurrentievoordeel de snelheid waarmee een organisatie met nieuwe en innovatieve oplossingen kan inspelen op de behoeften van haar klanten. Deze oplossingen vereisen samenwerking tussen alle functionele gebieden, met hun bestaande afhankelijkheden, overdrachten, verspilling en vertragingen. Business Agility vereist echter dat ondernemingen zich organiseren rond waarde om sneller te kunnen leveren. En wanneer de markt- en klanteisen veranderen, moet een bedrijf zich snel en naadloos reorganiseren rond die nieuwe waardestroom. Dit artikel is vertaald en gebaseerd op teksten van Scaled Agile, Inc.

SAFe: Lean-Agile-principes volgens het Scaled Agile Framework (2)

Discussieer mee op ITpedia LinkedIn of op Financial Executives LinkedIn.

Samenvatting

SAFe: Lean-Agile-principes volgens het Scaled Agile Framework (3)

Artikel

SAFe: Lean-Agile-principes volgens het Scaled Agile Framework

Beschrijving

Scaled Agile Framework is een in de industrie bewezen methode die bestaat uit 3 niveaus. Agile ontwikkeling op teamniveau is de beste optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een strategie waarmee ze effectief volledig geteste producten van goede kwaliteit aan hun klanten kunnen leveren. SAFe, wat een afkorting is voor Scaled Agile Framework, is een van de methoden die waarde toevoegen voor het opschalen van agile naar bedrijfsniveau. Het opschalen van een team is de prioriteit van dit framework.

(Video) Leading SAFe Scaled Agile Framework: Introduction

Auteur

Wim Hoogenraad

Publisher Naam

ITpedia

Publisher Logo

SAFe: Lean-Agile-principes volgens het Scaled Agile Framework (4)
(Video) The Difference Between Lean and Agile

FAQs

What is SAFe Agile vs scale agile? ›

Difference between Agile and SAFe® Agile

So, the main difference between Agile and Scaled Agile is that Agile was designed for small teams with specific roles, whereas Scaled Agile is designed to scale all the way up to the enterprise. Get to know more about agile vs traditional project management.

What are 4 levels of SAFe Agile? ›

SAFe Full Configuration consists of four levels: Team, Program, Large Solution and Portfolio. It is constantly being improved, and its latest version is 4.5.

What is the SAFe lean agile principle? ›

The goal of SAFe is to synthesize this body of knowledge, along with the lessons learned from hundreds of deployments. This creates a system of integrated, proven practices that have improved employee engagement, time-to-market, solution quality, and team productivity.

What are the SAFe core values Scaled Agile Framework? ›

The four Core Values of alignment, transparency, respect for people, and relentless improvement represent the foundational beliefs that are key to SAFe's effectiveness. These tenets help guide the behaviors and actions of everyone participating in a SAFe portfolio.

Is SAFe and scaled agile same? ›

The Scaled Agile Framework® (SAFe®) is a system for scaling agile across teams of teams, business units, and even entire organizations.

What is the difference between SAFe and scaled Scrum? ›

The main difference between Scrum and SAFe® frameworks is their approach. While Scrum is used to organize small teams, the SAFe® framework is used for organizing a whole organization. A Scrum framework puts more focus on iterative development. It helps the teams to self-organize themselves.

What are the 3 Cs in SAFe agile? ›

The 3Cs: Card, Conversation, Confirmation.

What is SAFe agile in simple terms? ›

The Scaled Agile Framework® (SAFe®) is a set of organizational and workflow patterns for implementing agile practices at an enterprise scale. The framework is a body of knowledge that includes structured guidance on roles and responsibilities, how to plan and manage the work, and values to uphold.

What is SAFe Agile vs Scrum? ›

To summarize, Agile is a mindset, a way of working; Scrum is a framework based on Agile values and principles, while SAFe®️ is a scaling framework that implements Scrum at an enterprise level.

What are the five lean thinking principles in SAFe? ›

The five lean principles include value, value stream, flow, pull, and perfection.

What are 10 SAFe principles? ›

What are the 10 essential SAFe elements?
 • 1) SAFe Lean-Agile Principles. ...
 • 2) Real Agile Teams and Trains. ...
 • 3) Cadence and Synchronisation. ...
 • 4) Programme Increment (PI) Planning. ...
 • 5) Customer Centricity, DevOps and Release on Demand. ...
 • 6) System Demo. ...
 • 7) Inspect & Adapt. ...
 • 8) IP Iteration.

What are the 4 core values? ›

What Are The 4 Core Values Of An Organization? The four core values of an organization are integrity and ethics, respect, innovation (not imitation), and drive.

What is the most popular scaled Agile framework? ›

Choosing a Scaling Framework
 1. Scaled Agile Framework (SAFe) SAFe is the most popular framework for Agile scaling. ...
 2. Nexus. ...
 3. Large-Scale Scrum (LeSS) ...
 4. Scrum@Scale. ...
 5. Disciplined Agile (DA)

What are two benefits of the Scaled Agile Framework? ›

Here are some of the benefits of a Scaled Agile framework.
 • Increase in quality. ...
 • Increase in productivity. ...
 • Transparency. ...
 • Short time to market. ...
 • Alignment. ...
 • High customer engagement.

Why SAFe is better than agile? ›

SAFe is a methodology that adheres to the rules of the agile framework. SAFe will be more helpful for large organizations that manage large-scale and mission-intensive projects since it incorporates current lean and agile principles into a template framework.

Is scaled Agile certification worth it? ›

SAFe certificates can offer a proper understanding of the technique and its application to people working in organizations that utilise SAFe as their main agile framework. These credentials could prove a person's dedication to the framework and their capacity to function in a SAFe setting.

Who should use Scaled Agile Framework? ›

SAFe has a convenient answer to the question where all the people from the organisation fit when 'working Agile'. With the many roles, there's always a place for everyone (Business Management, Product Management, System Architects, System Engineers, Release Train Engineer and even more for the larger solutions).

Does SAFe have a Scrum Master? ›

Details. In SAFe, the Scrum Master/Team Coach (SM/TC) assists the team in meeting their delivery goals. They coach teams in self-organization and self-management and help them coordinate and participate in Agile Release Trains (ARTs) events, increasing the effectiveness of SAFe across the organization.

What is the advantage of SAFe over Scrum? ›

Scrum is a simple and flexible framework for small teams that emphasizes collaboration and continuous improvement, while SAFe is a more structured framework for managing large, complex projects that require coordination and alignment across multiple teams and organizational levels.

How much is SAFe certification? ›

SAFe Certification Exam Costs in USD
CourseCertificationRenewal Fee
SAFe® Release Train EngineerSAFe® Release Train Engineer$295
SAFe® for GovernmentSAFe® Government Practitioner$100
SAFe® Agile Software EngineerSAFe® Agile Software Engineer$100
Implementing SAFe®SAFe® Program Consultant$895
9 more rows

What is the primary goal of Scaled Agile Framework? ›

Scaled Agile provides that layer of management and coordination to build complex solutions that are too big and complicated for a single Scrum team to tackle. This may be driven by urgency to get a solution to market, or simply because the product itself is too large and sophisticated.

What is the primary need for SAFe to scale? ›

A primary goal for SAFe is to align development to further business objectives.

How many sprints are in SAFe agile? ›

This is called a Program Increment (PI), and it consists of five full iterations (sprints) — 10 weeks by default. Just like agile teams, the ART has a set of ceremonies that happen on a predetermined cadence throughout the PI.

Why not to use SAFe Agile? ›

SAFe® is not flexible

More often than not, in SAFe®, the team members stick to their assigned roles only because there is no room for them to experiment. On the contrary, in other Agile methods, the team members flourish because they are the owners of their tasks and are asked to take responsibility for their goals.

When should SAFe agile be used? ›

Teams often use SAFe to scale agile methodologies such as Lean, Kanban, and Scrum. The key is recognizing SAFe is about scaling up in larger teams and organizations and complex projects versus smaller ones that don't necessarily require the SAFe framework. SAFe doesn't change the principles of the other methodologies.

Is SAFe Scrum or Kanban? ›

While Kanban is generally less specific on team roles, SAFe applies the two Scrum special team roles— the Product Owner and the Scrum Master/Team Coach.

Is SAFe a good Agile methodology? ›

Planning. SAFe is fairly good here except that it doesn't provide a way to do just one or two sprint planning when teams are Agile enough to take advantage of this. SAFe's planning method is intended for large companies with multiple dependencies.

Is SAFe Agile tough? ›

How difficult is the SAFe Agilist Certification Exam? On an average the SAFe Agilist exam moderately difficult to pass. Practical experience with agile frameworks such as Scrum, Kanban, and Lean is essential. You must use your theoretical knowledge to solve real-world problems.

What are the 3 main principles of lean management? ›

The Lean approach to business processes, originally derived from the enormously influential Toyota production system (TPS) , is based on three fundamental principles: delivering value as defined by the customer, eliminating waste, and continuous improvement.

What are the 8 wastes of lean? ›

What Are the 8 Wastes? The Lean Construction Institute has identified eight different kinds of waste that occur during projects: Over/Under Production, Waiting, Unnecessary Transportation, Over/Under Processing, Excess Inventory, Unnecessary Motion, Defects, and Unused Creativity of Team Members.

What is the difference between lean and Agile? ›

Lean is a management methodology aimed at eliminating wasted time and resources through systematic analysis of processes and value streams. Agile is an umbrella term for a philosophical approach to software development that prioritizes early and continuous delivery of valuable functionality that satisfies customers.

What are the 7 safety rules? ›

Seven Basic General Industry Safety Rules
 • Keep work areas clean. ...
 • Use the proper tool for the job. ...
 • Always wear the proper PPE for the work task. ...
 • Never work on live equipment. ...
 • Make sure chemicals are properly labeled and stored.
 • Communicate hazards to other personnel. ...
 • Stop work when needed to address hazards.

What are the 10 critical success factors in SAFe? ›

The 10 factors for SAFe to succeed in your organization
 • Application of Agile and Lean principles.
 • ARTs and Teams with Agile mindset.
 • Cadence and synchronization.
 • PI Planning: the most important event in SAFe.
 • Customer-centric mindset.
 • System Demo in order to evidence ART progress.
 • Inspect and Adapt: an event for retrospective.

What are 3 great core values? ›

Integrity, kindness, honesty, and financial security are typical examples of personal core values. Others often see these values as your character traits. For example, someone is known for always doing the right thing likely values integrity.

What are the 5 basic values? ›

The Human Values of Love, Peace, Truth, Right Conduct and Nonviolence are latent in every human being, they are our very natural and true characteristic.

What are the 7 dimension of core values? ›

The Seven Dimensions include Physical, Intellectual, Environmental, Vocational, Social, Emotional and Spiritual health.

Which Agile model is best? ›

Scrum is the most popular agile development methodology. Teams work in time-boxed sprints of two to four weeks and each person has a clearly delineated role, such as scrum master or product owner.

Which is not an agile at scale framework? ›

Scrum of Scrums is a technique for cross-team coordination. It doesn't deal with scaling agile for product delivery or the enterprise.

What is the difference between framework and agile? ›

Agile is neither a methodology or a framework, meaning methodology or a process is much more complete and will specify how work should be done whereas a framework, on the other hand, is purposely incomplete ( like SCRUM, XP, Crystal). So agile is a set of principles and values.

What are the key roles in scaled agile? ›

The Scaled Agile Framework®, or SAFe®, has roles that are usually associated with different levels: Team, Programme, Solution and Portfolio.

What are three 3 advantages of agile method? ›

Agile produces important metrics like lead time, cycle time, and throughput that helps measure the team's performance, identify bottlenecks and make data-driven decisions to correct them. The Agile framework is a powerful tool that helps managers, team members, and clients.

What is the one thing you should measure in Scaled Agile Framework? ›

In conclusion, if you only want to measure one thing in the Scaled Agile Framework (SAFe®) or other frameworks, yes, it could be "cost of delay" (that is the official version, according to the SAFe® test).

What does scale agile mean? ›

So, what is agile at scale? Agile at scale is the ability to drive agile at the team level, while applying the same sustainable principles, practices, and outcomes at other layers of the organization.

What is the concept of scaling agile? ›

What does “scaling Agile” mean? Scaling Agile refers to the process of translating established Agile methods, like Scrum and Kanban, to larger groups of people. Traditional Agile teams, according to the Scaled Agile Framework (SAFe), work best with groups of five to eleven members.

Why choose scaled Agile framework? ›

Scaled Agile Framework helps to improve or add quality to the services of the organization to the customers. The increased quality helps to ensure longevity, how long the product and services can perform.

What is the difference between scaled agile and waterfall? ›

What is the difference between waterfall and agile methodologies? Waterfall methodology involves a lot of up-front planning and the results are delivered at the end of a project. Agile methodology promotes lightweight planning and multiple iterations to deliver results in small increments.

What is SAFe agile vs Scrum? ›

To summarize, Agile is a mindset, a way of working; Scrum is a framework based on Agile values and principles, while SAFe®️ is a scaling framework that implements Scrum at an enterprise level.

What problems does Scaled Agile solve? ›

Scaling Agile is a flexible way or step of increasing the Agile team and resources for a more complex project. Scaled Agile focuses on large projects in large software organizations. They help to increase transparency, collaboration, and Agility in the whole organization.

What is the most popular Agile scaling framework? ›

Top 5 Agile Scaling Frameworks and Methods
 1. Kanban Maturity Model with Portfolio Kanban. ...
 2. SAFe (Scaled Agile Framework) ...
 3. LeSS (Large Scale Scrum) ...
 4. Scrum@Scale (SaS) ...
 5. Spotify Model (Not a Framework or a Set of Guidelines)

What is the first rule of scaling agile? ›

First Rule: Avoid Scaling Agile if You Can

Before considering scaling Agile you should aim to minimize dependencies. Scaling up always comes at a cost: Any time teams have to manage dependencies, this adds an overhead in communication and coordination.

Who uses scaled agile? ›

The Scaled Agile Framework® (SAFe®) serves enterprise businesses across a range of industries: from financial services, telecommunications, and aerospace to education, automotive, and healthcare.

What is Kanban in Agile? ›

What is kanban? Kanban is a popular framework used to implement agile and DevOps software development. It requires real-time communication of capacity and full transparency of work. Work items are represented visually on a kanban board, allowing team members to see the state of every piece of work at any time.

How is waterfall better than scrum? ›

The key difference between Waterfall vs. Scrum is that Scrum is a lightweight, Agile development framework, while Waterfall is a rigid structured process that divides the development lifecycle into discrete, isolated phases.

What are 3 main differences between Agile and waterfall methodologies? ›

Difference between Agile Model and Waterfall Model
Agile ModelWaterfall Model
It uses an incremental approachIt is a sequential design process.
It is flexible.It is a structured process, and may be quite rigid at times.
13 more rows
Nov 24, 2022

Videos

1. Aan de slag met SAFe (Scaled Agile Framework)
(Gladwell Academy)
2. Scrum vs Kanban - What's the Difference? + FREE CHEAT SHEET
(Development That Pays)
3. Agile of Lean Six Sigma? - Lean Agile Vlog
(Lean Agile Groep)
4. Fake Agile - Scrum is NOT Agile on it's own
(The Agile Lean Gardener)
5. Scrum Master Guide 5 Years Experience for FREE
(The Agile Lean Gardener)
6. Scaling Agile to the Enterprise - Pitfalls & Practices addressed w/the Scaled Agile Framework-SAFe
(321 Gang)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 23/07/2023

Views: 6265

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.